In voor een rendement van 5%?

ZeewoldeZon is een vereniging met een duurzaam doel: ‘Lokaal zonnestroom opwekken en deze beschikbaar stellen aan Zeewoldenaren.’

Sluit je aan door een obligatielening te geven. Profiteer van het rendement en draag bij aan een groener Zeewolde.

Lees onze  Brochure Obligatielening 2022

ZWZ_Header_Tell_V1
ZWZ_Header_Sell_V1

Kenmerken lening

• Coupures van € 300,- (komt overeen met één zonnepaneel)
• Looptijd 10 jaar
•Rentepercentage 3,5%
• Aflossing na 5 jaar in 5 gelijke delen
• Jaarlijkse rentebetaling

Als je ook zonnestroom afneemt bij ZeewoldeZon, kan het rendement oplopen tot 7%.

Het project

We streven ernaar om zo veel mogelijk zonnestroom in Zeewolde op te wekken, en die zonnestroom beschikbaar te stellen aan Zeewoldenaren (ook voor hen die een kleine portemonnee hebben).

Onze leden mogen de zonnestroom afnemen, zonder daarover energiebelasting te hoeven betalen. We hebben daarvoor een toewijzing van de belastingdienst gekregen. Die toewijzing is 15 jaar geldig. Uit het belastingvoordeel doen de leden een kapitaalstorting, waardoor er een vaste inkomstenbron is voor de vereniging. De leden delen ook in de winst.

Sluit je aan

Anno januari 2021 telt de vereniging 250 leden en dat aantal blijft groeien. Er liggen op dit moment 2.380 zonnepanelen, die samen goed zijn voor zonnestroom voor een kleine 300 huishoudens. Er is dus op dit moment ruimte voor meer leden. De zonnepanelen liggen op de appartementencomplexen van woningcorporatie Woonpalet, die haar daken om niet beschikbaar stelt.

Laat de zon over je spaargeld schijnen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze secretaris Thijs van Daalen via 06 5468 74 06 of vul het contactformulier in.

Let op: u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.