Opwarming van de aarde, smeltende ijskap, stijgende zeespiegel, een hoeveelheid CO2-uitstoot die de aarde niet aankan …
Wat kun je doen?

Verzuchten dat je het niet weet en dat wát je doet slechts een druppel op een gloeiende plaat is? Of ga je kijken naar wat je wel kunt doen? Je aansluiten bij ZeewoldeZon, dat is wat je kunt doen.

Voor Zeewoldenaren

ZeewoldeZon is een vereniging die zonnepanelen legt in Zeewolde. De zonnestroom wordt vervolgens aangeboden aan Zeewoldenaren via het energiebedrijf LEON Zeewolde. Tegen scherpe prijzen en omdat er gebruikgemaakt wordt van de zogeheten postcoderoosregeling. De postcoderoosregeling is een belastingregeling die de korting op energiebelasting (die normaal gesproken alleen geldt voor wie z’n eigen energie opwekt) ook bereikbaar maakt voor wie zelf geen zonnepanelen heeft. De belastingregeling loopt 15 jaar na het installeren van een systeem door. Deze regeling laat sinds 1 april 2021 geen nieuwe projecten meer toe. Vanaf die datum worden nieuwe project gerealiseerd met een subsidieregeling die RVO uitvoert onder de naam Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking.

Zeewoldenaren die zich binnen ZeewoldeZon verenigen, worden gezamenlijk eigenaar van de zonnepanelen, waardoor zij de korting op de energiebelasting kunnen krijgen. En dat scheelt klinkende euro’s. Uniek aan het concept van ZeewoldeZon is dat de leden zelf niet vooraf investeren in de zonnepanelen. De zonnepanelen worden betaald door financiers.  Een deel van de financiering komt van de banken. Maar ook inwoners van Zeewolde worden uitgenodigd een obligatielening te geven. Zij krijgen hun investering met rente terugbetaald. Dat kan doordat de leden hun energiebelasting voordeel afdragen aan de vereniging. De leden krijgen jaarlijks een uitkering van €0,02 per kWh die zij verbruiken. Ook delen de leden in de winst.  Voor Zeewoldenaren door Zeewoldenaren.

Vereniging

In januari 2017 werd de vereniging ZeewoldeZon opgericht. ‘Want’, dachten Van Erp Taalman Kip (directeur-bestuurder Woonpalet) en Van Daalen (directeur LEON Zeewolde) ‘eerst geïnteresseerden werven voor ons plan en dan tegen ze zeggen: ‘Nu moeten jullie een vereniging oprichten, want dat is de voorwaarde die de Belastingdienst stelt om de korting op de energiebelasting uit te keren’, is te ingewikkeld. We kunnen beter die vereniging alvast oprichten. Geïnteresseerden hoeven dan alleen maar lid te worden om gebruik te maken van het voordeel.’ En zo gebeurde het.

Akte van oprichting ZeewoldeZon